© Farma Václavovice 2015
Farma Václavovice
Smlouvy na pozemky

Smlouvy

Na této stránce jsou ke stažení pachtovní smlouvy a výpovědi z nájmu.

Pachtovní smlouva

Nový   občanský   zákoník   (NOZ)   od   1.1.2014 zavedl   mj.   nový   právní   institut,   a   to   tzv. pacht.    Tento     právní     vztah     je     obdobný nájmu,     ovšem     na     rozdíl     od     nájmu,     u kterého     nájemce     má     právo     věc     pouze užívat,   má   na   základě   pachtovní   smlouvy pachtýř    právo    věc    nejen    užívat,    ale    i požívat    plody    a    výnosy    věci    s    tím,    že pachtýř    bude    věc    řádně    obhospodařovat tak,   aby   z   ní   měl   výnos.   Nejčastěji   tak   bude pacht   využitelný   u   zemědělských   pozemků (kupř.   plodiny),   ale   i   kupř.   u   využití   např. kancelářských    prostor,    které    budou    dále pronajímány (výnosy). 

Výpověď z nájemní smlouvy

Pacht    sjednaný    na    dobu    neurčitou    lze vypovědět    v    šestiměsíční    výpovědní    době tak, aby skončil koncem pachtovního roku.  Pokud   pachtýř   propachtuje   věc   jiné   osobě bez         propachtovatelova         předchozího souhlasu,   může   propachtovatel   vypovědět pacht bez výpovědní doby. 
Balíkování Kůň Traktor Logo farmy Václavovice Word PDF Word PDF
Pachtovní smlouva ke stažení ve formátu Microsoft Word.
Pachtovní smlouva ke stažení ve formátu Microsoft Word.
Pachtovní smlouva ke stažení ve formátu Adobe PDF.
Pachtovní smlouva ke stažení ve formátu Adobe PDF.

Smlouvy

© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem 2013
Spring Break

Smlouvy

Na této stránce jsou ke stažení pachtovní smlouvy a výpovědi z nájmu.

Pachtovní smlouva

Nový   občanský   zákoník   (NOZ)   od   1.1.2014   zavedl   mj.   nový   právní   institut, a   to   tzv.   pacht. Tento   právní   vztah   je   obdobný   nájmu,   ovšem   na   rozdíl   od nájmu,   u   kterého   nájemce   má   právo   věc   pouze   užívat,   má   na   základě pachtovní   smlouvy   pachtýř   právo   věc   nejen   užívat,   ale   i   požívat   plody   a výnosy   věci   s   tím,   že   pachtýř   bude   věc   řádně   obhospodařovat   tak,   aby   z ní    měl    výnos.    Nejčastěji    tak    bude    pacht    využitelný    u    zemědělských pozemků    (kupř.    plodiny),    ale    i    kupř.    u    využití    např.    kancelářských prostor, které budou dále pronajímány (výnosy). 

Výpověď z nájemní smlouvy

Pacht   sjednaný   na   dobu   neurčitou   lze   vypovědět   v   šestiměsíční   výpovědní době tak, aby skončil koncem pachtovního roku.  Pokud    pachtýř    propachtuje    věc    jiné    osobě    bez    propachtovatelova předchozího     souhlasu,     může     propachtovatel     vypovědět     pacht     bez výpovědní doby. 

Občanský zákoník - pacht

Obecná ustanovení § 2332 Základní ustanovení (1)   Pachtovní   smlouvou   se   propachtovatel   zavazuje   přenechat   pachtýři věc   k   dočasnému   užívání   a   požívání   a   pachtýř   se   zavazuje   platit   za   to propachtovateli    pachtovné    nebo    poskytnout    poměrnou    část    výnosu    z věci. (2)   Přenechá-li   strana   druhé   smluvní   straně   jednou   smlouvou   více   věcí,   z nichž   některé   slouží   k   užívání   a   jiné   k   požívání,   posoudí   se   smlouva   podle povahy hlavní věci. § 2333 Je-li   propachtovaná   věc   zapsána   do   veřejného   seznamu,   zapíše   se   do veřejného   seznamu   i   pachtovní   právo,   pokud   to   navrhne   vlastník   věci nebo   s   jeho   souhlasem   pachtýř.   To   platí   i   v   případě,   že   je   do   veřejného seznamu   zapsána   jednotlivá   věc   náležející   k   propachtované   hromadné věci. § 2336 Pachtýř pečuje o propachtovanou věc jako řádný hospodář.

Id et adipisicing mollit culpa fugiat

aliqua

Officia ad aliquip proident ut, dolor ex dolore ut cillum ullamco dolor cupidatat culpa nisi dolor nulla eu cupidatat. Velit, voluptate laboris. Ex anim adipisicing quis, exercitation sed exercitation anim, pariatur sit lorem ipsum deserunt duis ut, et ea. Eiusmod quis in dolor pariatur in minim eiusmod dolor cillum in fugiat. Deserunt adipisicing ex culpa velit nostrud nisi fugiat anim enim qui nulla adipisicing sit consectetur nulla? Reprehenderit occaecat ut labore tempor ad amet elit ut cillum. Commodo minim mollit ex commodo sint sit exercitation, incididunt ipsum quis dolore cillum do incididunt nostrud in. In, ut lorem laboris enim, fugiat dolor ullamco nisi? Proident ipsum in qui non qui dolore sed aliqua qui irure laboris ex ut sint occaecat aute.
More Info More Info

Aliquip exercitation cillum

Cupidatat consequat tempor sed reprehenderit veniam nisi fugiat ut sunt aute, in labore elit consectetur incididunt voluptate ea. Voluptate in dolore cupidatat qui mollit cillum nostrud et veniam pariatur, in dolor. Mollit proident aliquip sint sunt. Sint ut nisi anim id. Occaecat commodo consequat voluptate non ipsum duis dolor ut id. Amet sunt dolor esse consequat magna. Labore ea esse excepteur adipisicing nostrud culpa minim labore. Dolor aliqua fugiat sint proident, pariatur exercitation aliqua eiusmod culpa. Aliqua consectetur sint pariatur enim pariatur officia ipsum tempor velit. Est cupidatat magna ut nisi deserunt officia.
More Info More Info

Velit in eu, occaecat aute eiusmod ut

magna

Mollit velit, consectetur nulla aliqua proident. Non sit eu incididunt mollit. Dolor mollit incididunt ut sunt, tempor ipsum anim tempor occaecat. Ipsum velit consectetur officia occaecat ea sunt magna proident ex dolor deserunt. Irure, est dolor exercitation, aliqua do eu sunt, deserunt fugiat sit ut anim proident adipisicing tempor deserunt, non nulla. Anim consectetur non eiusmod qui, ad, enim sed ut pariatur cillum consequat dolor aliqua dolore? Aliqua ut ea, eiusmod ut do occaecat dolor commodo, anim, exercitation lorem reprehenderit irure. Ut dolore dolor deserunt nulla. Eiusmod nisi elit, ex esse cillum labore minim ad aute irure. Tempor, consectetur, ipsum duis sunt dolore ut, aliquip labore nulla, id in quis dolor ullamco amet pariatur aute labore.
More Info More Info