© Farma Václavovice 2015
Farma Václavovice

Vítáme vás

Kdo jsme a čím se zabýváme:

Farma Václavovice - soukromá zemědělská farma.

Jsme   malá   farma,   která   vznikla   v   roce   2014   po   dlouhodobých   zkušenostech s   farmařením.      Zaměřili   jsme   se   na   chov   koní   a   masného   skotu,   pro   který nyní   budujeme   vyhovující   prostory,   abychom   mohli   zvětšit   kapacitu   chovu. Nyní    máme    pronajatých    cca    10hektarů    luk    a    2    hektary    orné    půdy.    S technickým vybavením jsme schopni obhospodařovat mnohem větší plochu. Pozemky   se   poněkud   špatně   shání   a   pronajímají,   protože   pěkné   a   úrodné polnosti   jsou   již   v   pronájmu   někoho   jiného.   Dali   jsme   si   ale   za   úkol, přiblížit    se    k    50hektarům    pronajatých    ploch.    Snažíme    se    shánět    a obdělávat plochy co nejblíže našeho sídla ve Václavovicích. Našim   cílem   je   vrátit   na   pozemky   plnohodnotné   plodiny   jako   je   pšenice, oves,    žito,    jetel,    vojtěška    atd.    Tyto    plodiny    chceme    pěstovat    co nejekologičtěji    a    v    souladu    se    zásadami    dobrého    farmaření.    Zachovat přírodní    koloběh    moderního    a    efektivního    hospodaření.    Samozřejmě    s dalším   využitím   těchto   plodin   pro   náš   dobytek,   a   tím   vychovávat   zdravou   a lokální potravinu.

Nabídka výrobků:

Seno v kulatých balicích o průměrů 120cm Sláma v kulatých balicích o průměrů 120cm Pšenice v pytlech cena za jeden metrák Doprava do 20km zdarma.

Nabídka služeb:

Košení s diskovou kosou se záběrem 240cm  -  cena 1000kč/ha Shrnovaní pice se záběrem 6metrů - cena 750kč/hodina Rotavatorovaní půdy 220cm - cena 1000kč/hodina
Logo farmy Václavovice

Vítejte

Vítejte na serveru farmy Václavovice.
Farma Václavovice Kompletní nabídka Kompletní nabídka
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem 2013
Spring Break

Vítáme vás

Kdo jsme a čím se zabýváme:

Farma Václavovice - soukromá zemědělská

farma.

Jsme     malá     farma,     která     vznikla     v     roce     2014     po     dlouhodobých zkušenostech   s   farmařením.      Zaměřili   jsme   se   na   chov   koní   a   masného skotu,    pro    který    nyní    budujeme    vyhovující    prostory,    abychom    mohli zvětšit   kapacitu   chovu.   Nyní   máme   pronajatých   cca   10hektarů   luk   a   2 hektary      orné      půdy.      S      technickým      vybavením      jsme      schopni obhospodařovat mnohem větší plochu. Pozemky   se   poněkud   špatně   shání   a   pronajímají,   protože   pěkné   a   úrodné polnosti   jsou   již   v   pronájmu   někoho   jiného.   Dali   jsme   si   ale   za   úkol, přiblížit    se    k    50hektarům    pronajatých    ploch.    Snažíme    se    shánět    a obdělávat plochy co nejblíže našeho sídla ve Václavovicích. Našim   cílem   je   vrátit   na   pozemky   plnohodnotné   plodiny   jako   je   pšenice, oves,    žito,    jetel,    vojtěška    atd.    Tyto    plodiny    chceme    pěstovat    co nejekologičtěji   a   v   souladu   se   zásadami   dobrého   farmaření.   Zachovat přírodní   koloběh   moderního   a   efektivního   hospodaření.   Samozřejmě   s dalším   využitím   těchto   plodin   pro   náš   dobytek,   a   tím   vychovávat   zdravou a lokální potravinu.

Nabídka výrobků:

Seno v kulatých balicích o průměrů 120cm Sláma v kulatých balicích o průměrů 120cm Pšenice v pytlech cena za jeden metrák Doprava do 20km zdarma.

Nabídka služeb:

Košení s diskovou kosou se záběrem 240cm  -  cena 1000kč/ha Shrnovaní pice se záběrem 6metrů - cena 750kč/hodina Rotavatorovaní půdy 220cm - cena 1000kč/hodina